Responsive Header Nav
Teli
Sant Santaji Maharaj Jagnade
Sant Santaji Maharaj Jagnade संत संताजी महाराज जगनाडे
About TeliIndia TeliIndia.com हि साईट तेली गल्‍ली मासिकाची आहे. आपण वधु-वराचे नाव कोणत्‍या ही फी शिवाय नोंदवु शकता. तेली समाज वधु - वर विश्‍वाच्‍या सेवेची 40 वर्षींची परंपरा.
Contact us मदती साठी संपर्क करू शकता
अभिजित देशमाने, +91 9011376209,
मोहन देशमाने, संपादक तेली गल्‍ली मासिक +91 9371838180
Teli India, Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209 Email :- Teliindia1@gmail.com

श्री संत जगनाडे महाराजांचा पाळणा

विठोबापंत पिता, त्यांचा झाला ।
मथाबाईच्या पोटी, अंकूर वाढला ॥धृ॥

    जो जो बाळा जोरे जो...
श्रावण महिना, शुद्ध पंचमीला ।
सोळाशे चोविस, साली जन्मला ॥1॥

    जो जो बाळा जोरे जो...
पुणे जिल्हयातील, खेड तालुक्याला ।
चाकणं गावीला, जन्म झाला ॥2॥

    जो जो बाळा जोरे जो...
बराव्या दिवशी, बारसे केले ।
मुलाचे नाव, संताजी ठेवले ॥3॥

    जो जो बाळा जोरे जो...
लिहीता-वाचता, इतके शिकले ।
तुकारामाचे अभंग, लिहिले ॥4॥
    जो जो बाळा जोरे जो...
पाच वर्षाचे, संताजी झाले ।
दुष्काळाचे दृष्य, डोळ्यांनी पाहिले ॥5॥

santaji maharaj jagnade

    जो जो बाळा जोरे जो...
वयाच्या सोळाव्या वर्षाले ।
संत तुकारामाला भेटले ॥6॥
    जो जो बाळा जोरे जो...
कर्तन प्रसंगी, असे सोबतीला ।
चौदा टाळकर्‍यात, प्रमुख झाला ॥7॥

    जो जो बाळा जोरे जो...
तेलघाणीचा व्यवसाय केला ।
समाजाला ज्ञानाचा, धडा दिला ॥8॥

    जो जो बाळा जोरे जो...
म्हणे पांडूरंग, भक्त गणाला ।
म्हणावा पाळणा जन्म दिनाला ॥9॥

    जो जो बाळा जोरे जो...

- पांडूरंग भु. खोडे 

copy right © 2017 www.Teliindia.com व तेली गल्‍ली
Facebook Tweet Google+
Teli
या साईटवरील सर्व साहित्‍य हे तेली गल्‍ली मासिकात 40 वर्षेत प्रसिद्ध झाले आसुन. सदरसाहित्‍य कोठेही प्रकाशित वा मुद्रीत करण्‍़यास मनाई आहे. सर्व हक्‍क तेली गल्‍ली मासिकाचे आहेत
copy right © 2017 www.Teliindia.com व तेली गल्‍ली
Teli Samaj all News Articles