Chhattisgarh Teli Sahu Samaj Gotra

छत्तीसगढ के तेली साहू समाज में प्रचलित गोत्रं 

ब्रम्हा के पुत्र कषपय ऋषि को आदि गोत्र पिता एवं आदिति को गोत्र माता माना जाता है । अभी तक चिन्हित 903 गोत्रों में से लगभग  85 गोत्र छत्तीसगढ में प्रचलन में है :-
      1) अष्ठबंधु  2) अठभैया 3) आडिल  4) अटभया 5) अटलखाम 6) अरठोना 7) अडील 8) आटनागर 9) आडी 10) कन्नोजिया 11) कलिहारी 12) कष्यप 13) कुंवरढांढर 14) किराहीबोईर 15) किरण 16) केकती 17) गंजीर 18) गंगबेर 19) गंगबोइर 20) गजपाल 21) गायग्वलिन 22) गाडागुरडा 23) गुरूपंच 24) गुरूमाणिक पंच 25) गुरू पंचांग 26) घिडोरा 27) चंदोले 28) चंदन मलागर 29) चोरनार 30) चोरमार 31) छटबी 32) जग्डिया 33) जेठमल 34) झपटमार 35) झपटमार सार्वा 36) ढावना 37) तेलासी 38) तोनिहा 39) तुरूपमार 40) तिलभुजिया 41) दहेले 42) धुवक्का 43) नाग 44) बाडाबाघ 45) बारावाघ 46) बाडावाक 47) बनपेला 48) बरपेला 49) बरामार 50) बेलपुरिया 51) भैंसा 52) भोंसले 53) मांढर टेका 54) मांढारटेका 55) महापात्र 56) मलघाटी 57) महमल्ला 58) महेश्वरी 59) सार्वा 60) साबराटी 61) साहढा 62) सिंह सार्वा 63) सिरपारू 64) सेनकपाट 65) सोनबोईर 66) सोनबरहा 67) सोनबरसा 68) सोनवानी 69) सोनकालर 70) सोनकथरी 71) सोनकलिहारी 72) सोनखडी 73) सोनगेर 74) सेनगेरवा 75) सोनबेर 76) सोनबेरसा 77) सोनसाटी 78) सोनपडे 79) हिरवानी 80) गुपकुमार सर्वा 81) सिरसाठ 82) सोनकला 83) सांधुरि 84) साबरसांटी 85) कौशिक 86) कौशिल  87) सुलुभ मलागर 88) लोहोरिया 89) खांडढिहा 90) बागरिया 91) पांच खोरिहा 92) मरकाम 93) चंदन Teli Sahu Samaj Gotra Chhattisgarh

Teli Sahu Samaj Gotra Chhattisgarh

दिनांक 25-05-2017 15:15:15
copy right © 2018 www.Teliindia.com व तेली गल्‍ली
Facebook Tweet Google+
Teli
Sant Santaji Maharaj Jagnade
Sant Santaji Maharaj Jagnade संत संताजी महाराज जगनाडे
या साईटवरील सर्व साहित्‍य हे तेली गल्‍ली मासिकात 40 वर्षेत प्रसिद्ध झाले आसुन. सदरसाहित्‍य कोठेही प्रकाशित वा मुद्रीत करण्‍़यास मनाई आहे. सर्व हक्‍क तेली गल्‍ली मासिकाचे आहेत
copy right © 2018 www.Teliindia.com व तेली गल्‍ली
About TeliIndia TeliIndia.com हि साईट तेली गल्‍ली मासिकाची आहे. आपण वधु-वराचे नाव कोणत्‍या ही फी शिवाय नोंदवु शकता. तेली समाज वधु - वर विश्‍वाच्‍या सेवेची 40 वर्षींची परंपरा.
Contact us मदती साठी संपर्क करू शकता
अभिजित देशमाने, +91 9011376209,
मोहन देशमाने, संपादक तेली गल्‍ली मासिक +91 9371838180
Teli India, Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209 Email :- Teliindia1@gmail.com