साव तेली समाज के सरनेम ( कुलनाम )

Sav Teli Samaj Surname

साव तेली समाज मे आने वाले कुछ कुलनाम, कुळनाम, सरनेम ( आडनाव) की जानकारी.

सावतेली समाजामध्‍ये आढळनारी काही आडनावे, सरनेम ची माहिती.

१) सातपुते  २) किरमे  ३) घोगडे  ४) बारसागढे ५) भुरसे ६) बोदलकर ७) चापळे ८) भांडेकर  ९) कुकडकर  १०) कुनघाडकर  ११) सोनटके १२) देवरमले १३) दुधबडे १४) दुधबावरे  १५) सोमनकर १६) लटारे १७) जुआरे १८) चलाख १९) बुरांडे २०) वासेकर २१) टिकले २२) वैरागडे २३) चिलांगे २४) खोबे २५) कोहळे  २६) कोठारे २७) सहारे २८) नरताम २९) शेटे  ३०) धोडरे ३१) वासकर 3२) येलोरे ३३) पिपरे ३४) चिचघरे ३५) सोनवाने ३६) काटवे ३७) उरकुडे ३८) येलोरे ३९) पिपंले ४०) भुरे ४१) झाडे ४२) गोहने ४३) मोगककर ४४) गडेकर ४५) गडकरी ४६) सुरजागढे ४७) गव्हारे ४८) नैताम ४९) बोबाटे ५०) भुरले ५१) देवतळे ५२) उडान ५३) खोडवे ५४) खोडतकर ५५) बोटरे ५६) डहाके ५७) गाजरे ५८) डोबरे ५९) हडदे ६०) भोवरे ६१) मिसाळ ६२) बाराहाते ६३) कुकडे ६४) चापेकर ६५) चिखलखुदे ६६)  लिडबे

दिनांक 18-05-2017 23:58:02
copy right © 2018 www.Teliindia.com व तेली गल्‍ली
Facebook Tweet Google+
Teli
Sant Santaji Maharaj Jagnade
Sant Santaji Maharaj Jagnade संत संताजी महाराज जगनाडे
या साईटवरील सर्व साहित्‍य हे तेली गल्‍ली मासिकात 40 वर्षेत प्रसिद्ध झाले आसुन. सदरसाहित्‍य कोठेही प्रकाशित वा मुद्रीत करण्‍़यास मनाई आहे. सर्व हक्‍क तेली गल्‍ली मासिकाचे आहेत
copy right © 2018 www.Teliindia.com व तेली गल्‍ली
About TeliIndia TeliIndia.com हि साईट तेली गल्‍ली मासिकाची आहे. आपण वधु-वराचे नाव कोणत्‍या ही फी शिवाय नोंदवु शकता. तेली समाज वधु - वर विश्‍वाच्‍या सेवेची 40 वर्षींची परंपरा.
Contact us मदती साठी संपर्क करू शकता
अभिजित देशमाने, +91 9011376209,
मोहन देशमाने, संपादक तेली गल्‍ली मासिक +91 9371838180
Teli India, Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209 Email :- Teliindia1@gmail.com