Responsive Header Nav
Teli
Sant Santaji Maharaj Jagnade
Sant Santaji Maharaj Jagnade संत संताजी महाराज जगनाडे
About TeliIndia TeliIndia.com हि साईट तेली गल्‍ली मासिकाची आहे. आपण वधु-वराचे नाव कोणत्‍या ही फी शिवाय नोंदवु शकता. तेली समाज वधु - वर विश्‍वाच्‍या सेवेची 40 वर्षींची परंपरा.
Contact us मदती साठी संपर्क करू शकता
अभिजित देशमाने, +91 9011376209,
मोहन देशमाने, संपादक तेली गल्‍ली मासिक +91 9371838180
Teli India, Pune Nagre Road, Pune, Maharashtra Mobile No +91 9011376209, +91 9011376209 Email :- Teliindia1@gmail.com

राज्यस्तरीय लिंगायत तेली समाज विधवा, विधूर, घटस्फोट व अपंग वधू-वर व पालक परिचय मेळावा

सांगली जिल्हा लिंगायत तेली समाज अंतर्गत  पलूस तालुका, अंकलखोप, भिलवडी, तेली समाज यांच्या वतीने  राज्यस्तरीय लिंगायत तेली समाज विधवा, विधूर, घटस्फोट व अपंग वधू-वर व पालक परिचय मेळावा

    लिंगायत तेली समाजातील सर्व बंधू - भगिनींना कळविण्यास आनंद होतो की, समाजातील जेष्ठांच्या आशिर्वादाने राज्यस्तरीय लिंगायत तेली समाज विधवा, विधूर, घटस्फोट व अपंग वधू-वर व पालक परिचय मेळावा तसेच समाजाचा विकासात्मक दृष्टकोन विचारात घेऊन समाजतील लोकांना संघटीत करून समाजाचे प्रश्रन व अडचणी सोडवणेचे दृष्टीने समाज स्नेहमेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे तरी या मेळाव्यास आपण अगत्य उपस्थित रहावे, ही नम्र विनंती.

दिनांक व वेळ  :- रविवार दि. 8 जानेरी 2017 सकाळी 10 वा. पासून 

स्थळ : - दत्त मंगल कार्यालय, तिर्थ क्षैत्र, औंदुबंर, ता. पलूस, जि. सांगली

मेळावा कार्यक्रम :-
सकाळी 10 ते 12 - वधू - वर नोंदणी व स्नेह भोजन
दुपारी 12.30 वधू - वर पालक मेळावा.
 

copy right © 2017 www.Teliindia.com व तेली गल्‍ली
Facebook Tweet Google+
Teli
या साईटवरील सर्व साहित्‍य हे तेली गल्‍ली मासिकात 40 वर्षेत प्रसिद्ध झाले आसुन. सदरसाहित्‍य कोठेही प्रकाशित वा मुद्रीत करण्‍़यास मनाई आहे. सर्व हक्‍क तेली गल्‍ली मासिकाचे आहेत
copy right © 2017 www.Teliindia.com व तेली गल्‍ली
Teli Samaj all News Articles